Välkommen som kund

Vi tillämpar de senaste beräknings- och redovisningsprogrammen och klarar alla typer av statiska beräkningar och dimensioneringar.

"För att goda arkitektoniska idéer ska kunna omvandlas till en fungerande och hållbar verklighet behöver alla kompetenser samverka – och samverkan är ett naturligt inslag i vår vardag. Vi kommunicerar och samarbetar med projektets olika intressenter genom hela processen för att säkra ett framgångsrikt och lyckat resultat.."

Calle Svahn

Våra tjänster

Konstruktionshandlingar

En konstruktionsritning är en teknisk beskrivning som visar byggnadens konstruktiva utformning.

  • Förfrågningsunderlag- handlingar som man kan handla upp projektet på
  • Bygghandlingar- handlingar som behövs vid byggnationen
  • Relationshandling- handling som tas fram efter projektets slut.
  • Tillverkningsritningar- specifika elementritningar för tillverkning av tex. stålpelare.Vi arbetar med hela kedjan 

Bygglovshandlingar

I de allra flesta fall där man ska göra en nybyggnad eller ombyggnad så behöver man bygglovsritningar.

Handlingar som ska fram till bygglovsansökan är:

  • Sektionsritningar – Denna ritning ska visa byggnaden i genomskärning, och visar höjder och taklutning.
  • Fasadritningar – Fasadritningar är som det låter, ritningar över fasaden. Det ska finnas ritningar från alla håll.
  • Planritningar – Planritningen visar själva huset ovanifrån i genomskärning med samtliga rum.
  • Situationsplan – Situationsplanen visar befintliga och tilltänkta byggnader som finns på tomten ovanifrån.
  • Bygglovsansökan - Dokument som i text beskriver vad man söker och vem som söker.

Kompetenser

Vi tar oss an alla typer av hus, ny- och ombyggnad, stora som små projekt. Vi anlitas ofta för de mest komplexa uppdragen. Vi ser hållbarhet i många olika perspektiv och är kundens rådgivare i tidiga skeden med uppdrag att identifiera smarta lösningar.